DEL 700 Timmitilluni sillimaniarneq

Del 700 - Regler for Light sikkerhedsflyvning med paraglider.

Indhold:

710. Kvalifikationskrav til light sikkerhedstræning.
720. Øvelserne.
730. Kvalifikationskrav til light sikkerheds paragliding.
740. Krav til udstyr
750. Krav til flyvested ved organiseret light sikkerhedstræningsflyvning
760. Progression
770. Færdighedskrav til light sikkerhedskursus flyvning med paraglider, eksempler
780. Paraglider sikkerhedsinstruktør

710. Kvalifikationskrav til light sikkerhedstræning

Sikkerhedsflyvning med paraglider må udføres, når piloten har et gyldigt PP3 flyvecertifikat. Piloter med PP2 certifikat kan med en accept fra deres instruktør deltage på et light sikkerhedskursus.
En PP2 Pilot som deltager på et light sikkerhedskursus kan, hvis piloten viser en særlig høj forståelse for øvelserne samt udfører disse med stor sikkerhed og pression, gå videre til mere avancerede øvelser.
Light sikkerhedsflyvning må ikke ske over tæt bebyggede områder, herunder skiliftområde, beboede campingpladser samt områder, hvor et større antal mennesker er samlet i fri luft. (inkl. på vandet).

720. Øvelserne

Her er en liste, der viser, hvilke øvelser der indgår i forskellige niveauer:

721. Light sikkerhedskursus - Grundøvelser

Følgende øvelser er defineret som grundøvelser:

• Øre
• Store øre
• Asymmetrisk indklap
• B-stall
• Front indklap
• 360 graders sving
• Delfin flyvning
• Små wingovers
• Spiral (ikke stejlspiral)
(• Reserveskærmskast – i nødstilfælde under en øvelse der går galt og ikke kan genoprette paragliderens profil)

730. Kvalifikationskrav til Light sikkerhedskursus paragliding

Sikkerhedskursus flyvning med paraglider kan udføres, når piloten har gyldigt PP3 flyvebevis.

740. Krav til udstyr

Piloten er selv ansvarlig for, at udstyret, der benyttes, tåler de belastninger, som kan opstå under udførelse af sikkerhedsflyvning med paraglider. Udstyrsleverandørens anbefalinger om øvelsesflyvning skal følges.

741. Sikkerhedsudstyr

Ved al sikkerhedsflyvning skal der minimum benyttes 1 stk. reserveskærme, som er tilpasset totalvægten. Reserveskærmen skal samtidigt være pakket efter producentens anvisninger. Kun tørre reserveskærme må benyttes under flyvning. Flydevest skal benyttes ved træning over vand.

750. Krav til flyvested ved organiseret Light sikkerhedstræningsflyvning

Ved organiseret træning skal alle øvelser udføres over en højde på minimum 300 meter over terræn. Under udførelsen af en øvelse skal piloten selv sørge for, at dette sker i hensigtsmæssig afstand til andre piloter.
Sikkerhedsflyvning må ikke ske over tæt bebyggede områder, herunder sommerhusområder, bebyggede områder samt områder, hvor et større antal mennesker er samlet i fri luft. (inkl. på vandet).

751. Minimumshøjde

Alle øvelser skal være afsluttet minimum 150 meter over terræn. Over vand er der ingen krav til minimumshøjde – der skal dog være en bemandet redningsbåd på vandet.

760. Progression

Piloter, som vil lære acroflyvning, skal deltage på et godkendt SIV kursus for at lære øvelser udover grundøvelserne. Det er en forudsætning, at man behersker grundøvelserne, før man starter med vanskeligere øvelser. Træning på nye øvelser skal altid foregår under instruktion af kvalificeret og certificeret instruktør. Øvelserne skal udføres over vand med bemandet redningsbåd på vandet.

770. Færdighedskrav til Light sikkerhedskursus flyvning med paraglider, eksempler

Spiral godkendes ved:

• Spiralen skal have en let indgang.
• Udgang i samme retning som indgang.
• Udgangen skal være uden pendulering eller pitch.

Ikke godkendt spiral:

• Brug af lang tid på at komme ind i spiralen.
• Stor pendulering eller pitch i udgang.
• Spin ved indgang.
• Indgang via wing-over eller anden pendulering.
• Indklap eller kravat.

Wingover godkendes ved:

• Koordineret wing-over op til 90 grader.
• Jævn rytme.
• Fuld tryk i skærmen.
• Mindst fire sammenhængende wing-over.

Ikke godkendt wing-over:

• Stor variation mellem højre og venstre side.
• Indklap eller kravat.

Krav til Airmanship:

Piloten skal være i stand til at varetage sin egen og andres sikkerhed under udførsel af øvelsesflyvning med paraglider. Hermed menes, at piloten udviser overskud i en sådan grad, at der tydeligt tages hensyn til andre piloter. Herunder også i opvisnings- og demonstrations flyvning. Der lægges vægt på de faremomenter som kan opstå, hvis en øvelse ikke bliver gennemført i henhold til planen.

780. Paraglider sikkerhedsinstruktør:

For at kunne fungere som ansvarlig instruktør på et Light sikkerhedskursus skal vedkommende have et instruktør- og minimum PARAPRO 4 certifikat.
Opnåelse:
Vedkommende skal:

• Have et gyldigt paraglider instruktørcertifikat.
• Have gennemført et fuldt sikkerhedskursus og bestået alle øvelser inkl. min 1 stk. reserveskærmskast.
• Teoretisk kunne forklare alle øvelserne, som er beskrevet i Light sikkerhedskompendiet.
• En Light sikkerheds instruktør må kun undervise i øvelser, som han/hun selv kan udføre sikkert og med overbevisende stil.