Atuakkap imarisai

Indhold
Del 000 - Administrativt 7
010. Generelt: 7
020. Repræsentantskabsmøde: 7
030. KNIAKs bestyrelse: 9
040. Organisationsdiagram 10

Del 100 - Regler for flyvning. 11
110. Om danske myndigheders bestemmelser: 11
120. Generelt: 11
130. Forberedelser før flyvning: 11
140. Flyvning: 12
150. Vigepligtsregler: 12
160. Udøvere, rettigheder og begrænsninger: 13
170. Specielt udstyr: 14
180. Optræk af paraglidere: 14

Del 200 - Flyvebeviser 15
210. Uddannelsesprogrammet PARAPRO. 15
220. Flyvebeviser. 16
230. Forsikring: 17
240. Bestemmelser for uddannelse og skoling. 17
250. Krav til pensum på hvert trin: 18
Progressionstrinene: 19
PARAPRO, Trin (1 og) 2, Elev: 19
PARAPRO Trin 3, Let flyvning, Pilot. 26
PARAPRO Trin 4, Avanceret flyvning 32
PARAPRO Trin 5, Distanceflyvning, Pilot 34

Del 300 - Instruktører. 38
310. Instruktørbeviser generelt: 38
320. Instruktørklasser: 38
324. Instruktør seminar 39
325. Uddannelses- og vedligeholdelsesprogram 40
330. Kommunikation og indlæring: 40
340. Indlæring. 42
350. Metode. 43
360. Gennemførelse af et paraglider flyverkursus. 45
370. Idrætsskader. 49

Del 400 - Flyvesikkerhed (FLYSIK). 51
410. Generelt: 51
420. Indsamling af erfaringsdata: 51
430. Vurdering og systematisering af indsamlede data samt fremsendelse til Trafik- og Byggestyrelsen: 52
440. Tilbagemelding til udøverne: 52
450. Indarbejdelse af erfaringer i uddannelsessystemet og håndbog: 52

Tillæg A: 52
Retningslinjer for undersøgelseskommissionen. 52

Tillæg B: 54
Anbefalet handlingsplan ved alvorlige ulykker: 54

Tillæg C: 55
Retningslinjer for klubbernes FLYSIK-koordinator. 55

Del 500 - Regler for flyvning med hjælpemotor. 56
510. Generelt: 56
520. Krav til udstyr: 56
530. Krav til udtjek: 56
540. Krav til kundskab: 57
550. Airmanship krav: 57
560. Afstand til bebyggelse: 57

Del 600 - Beviser. 58
610. Beviser generelt: 58
620. Bevis typer: 58
630. VFR-bevis (S-teori/PPL teori): 59
640. Optræksbevis (OT). 59
650. Bilførerbevis: 60
660. Spilfører bevis: 60
670. Tandembevis: 60
680. Motorbevis: 61

Del 700 - Regler for Light sikkerhedsflyvning med paraglider. 62
710. Kvalifikationskrav til light sikkerhedstræning 62
720. Øvelserne 62
730. Kvalifikationskrav til Light sikkerhedskursus paragliding 62
740. Krav til udstyr 62
750. Krav til flyvested ved organiseret Light sikkerhedstræningsflyvning 63
760. Progression 63
770. Færdighedskrav til Light sikkerhedskursus flyvning med paraglider, eksempler 63
780. Paraglider sikkerhedsinstruktør: 64
Del 800 - Vejledning til midlertidig dispensationer og tilladelser 65
810. Midlertidig dispensation for lokal flyvningstilladelse 65
820. Midlertidig dispensation til flyvning over 3.500 ft. MSL (1.050 meter) 67

DEL 900: Kvalitetssikring af unionen og klubberne 69
920. Dokumentation af unionens aktiviteter. 69
930. Kvalitetssikringsbesøg i klubberne. 69
940. Konkret kontrol. 70

Bilag 1 – KNIAKs vedtægter 71
Bilag 2 77
Trafik og byggestyrelsen 77
Bestemmelser for Civil Luftfart 77
BL 9-5 / Udg. 4 / 8.12.2004 / 1 77
Bilag 3 84
BL 7-1 84
Bestemmelser om lufttrafikregler1 84
Kap. 5 84
Udgave 15, 3. oktober 2014 84
Bilag 4 87
Definitioner: 87
Bilag 5 90
180. Optræk af paraglidere: 90
Bilag 6 97
Safety Matters 97
Bilag 7 99
”Træneradfærd og inddragelse af udøver” af Anders Wendel-Hansen 99
Bilag 8 - Progressionskorte trin 1-2 til trin 5 102