Del 600 - Beviser

Del 600 - Beviser.

Indhold:

610. Beviser generelt.
620. Bevis typer.
630. Bevis beskrivelser.
640. Optræksbevis (OT).
650. Bilførerbevis.
660. Spilfører bevis.
670 Tandem bevis.
680. Motor bevis.

610. Beviser generelt:

611. Mindstealder:

Mindstealder for at få tillægsbevis er 18 år.

612. Udstedelse af beviser:

Udstedelse af beviser sker gennem KNIAKs sekretariat ved påstempling af pilotens flyvebevis. Ingen har tilladelse til at udføre selvstændig instruktion, indenfor KNIAKs regi, uden gyldigt instruktørbevis for pågældende bevisområde.

613. Inddragelse:

Indehaver af instruktørbevis/tillægsbevis, udstedt af KNIAK, må påregne, at dette kan inddrages ved misbrug eller hvis gældende bestemmelser bliver overtrådt.
Bestyrelsen i KNIAK inddrager instruktørbeviset/tillægsbeviset, og fastsætter længden af inddragelsen. Pågældende instruktør har ret til at fremføre sit syn på sagen for bestyrelsen, før sagen behandles.

614. Fornyelse:

En erklæring fra klubben / klubbens chefinstruktør gælder som dokumentation for fornyelse af tillægsbevis. Denne erklæring må bekræfte, at piloten har været aktiv som udøver af bevisområdet sammenlagt et år inden for de sidste 3 år.

615. Gyldighed:

Tillægsbeviset er gyldigt med gyldigt flyvebevis på det trin, som kræves for udstedelse af tillægsbeviset.
Gyldighedstid er 1 år.

620. Bevis typer:

Der findes følgende ordinære beviser:

– ParaPro 2 = Elevcertifikat

– ParaPro 3 = Pilotcertifikat

– ParaPro 4 = Avanceret Pilotcertifikat

– ParaPro 5 = Distance Pilotcertifikat

ParaPro beviserne er beskrevet i Del 200 og 300 i denne bog.

Der findes følgende tillægsbeviser:

– VFR = VFR-bevis (S-teori/PPL-teori)

– HI = Hjælpe instruktørbevis

– C2 = Klasse 2 instruktørbevis

– C1 = klasse 1 instruktørbevis

– OT = Optræksbevis

– BF = Bilførerbevis

– SF = Spilførerbevis

– TD = Tandembevis

– MO = Motorbevis

630. VFR-bevis (S-teori/PPL teori):

VFR-beviset er dokumentation for, at indehaveren har gennemgået og bestået de af Trafikstyrelsen og KNIAK krævede moduler (prøver) for VFR flyvning.

TS kræver modulet ”Love og bestemmelser”, KNIAK kræver som minimum S-teori modulet ”Love og bestemmelser” i følge BL 9.5, paragraf 8.2.1.

Beviset giver lov til at flyve i højder over 100m og op til 1050m efter VFR flyve reglerne. Beviset skal ikke fornys, når først det er opnået.

631. Opnåelse:

For at få VFR-beviset skal man:

– have aflagt prøve i ovennævnte VFR-moduler og bestået.

– have opnået ParaPro-4 inden 18 mdr. efter aflagt S-teori/ PPL-teori (VFR-modul-prøverne forældes efter 18 mdr.)

640. Optræksbevis (OT).

Optræksbeviset er dokumentation for at indehaveren opfylder kravene til optrækserfaring, og som giver ret til at benytte sig af optræk, som startmetode uden instruktørtilstedeværelse. Kravene er beskrevet i det efterfølgende.
Optræk er en metode til at få paraglidere op i stor højde over jorden (over 100m) ved hjælp af en lang snor (wire). Dette kan opnås på forskellige måder, som f.eks. bil der trækker over en trisse, spil (winch) der trækker direkte, eller ”pay-out winch” monteret på en bil eller på en motorbåd.
Optræk til højder over 100 m må ikke finde sted uden tilladelse fra Trafik- og Byggestyrelsen. (BL9-5 stk.4.4.1.)
Se i øvrigt generelle bestemmelser for optræk i Del 100 -180.

641. Opnåelse:

For at få OT-bevis skal man:
- være indehaver af ParaPro-3
- have foretaget 30 optræk til udløsningshøjde.
- være checket ud på det pågældende optrækssystem.
- ved optræk over 150m, være i besiddelse af VFR-bevis (S-teori / PPL-teori)

650. Bilførerbevis:

Bilførerbeviset er dokumentation for at bilføreren har opnået den for optræk nødvendige viden og erfaring, for optræk af både hangglidere og paraglidere.
Det at være bilfører under optræk er en meget krævende og ansvarsfuld funktion. Specielt under optræk af paraglidere, idet kvaliteten og sikkerheden helt ligger i hænderne på bilføreren. Det er derfor meget vigtigt at bilføreren er bevidst om forskellene mellem optræk af hangglidere og paraglidere.

651. Opnåelse:

For at få BF-bevis skal man:

– have foretaget mindst 10 optræk af paraglidere med en erfaren bilfører som bisidder (indehaver af BF-bevis) af piloter med OT-beviser.

– have foretaget mindst 30 optræk i alt (skal kunne dokumenteres).

– Skal have gennemgået et af KNIAK afholdt bil/spil-førerkursus.

660. Spilfører bevis:

Spilførerbeviset er dokumentation for at spilføren har opnået den for optræk nødvendige viden og erfaring, for optræk af paraglidere.
Det at være spilfører under optræk er en meget krævende og ansvarsfuld funktion. Specielt under optræk af paraglidere, idet kvaliteten og sikkerheden helt ligger i hænderne på spilføreren.

661. Opnåelse:

For at få SF-bevis skal man:

– have foretaget mindst 10 optræk af paraglidere med en erfaren spilfører som bi-sidder (indehaver af SF-bevis) af piloter med OT-beviser.

– have foretaget mindst 30 optræk i alt (skal kunne dokumenteres).

– Skal have gennemgået et af KNIAK afholdt bil/spil-førerkursus.

670. Tandembevis:

Tandembeviset er dokumentation for at indehaveren har den nødvendige erfaring og viden til at kunne udføre tandemflyvninger, og dermed tage ansvaret for andres liv og helbred.
Tandemflyvning må kun udføres såfremt piloten er uddannet tandempilot (indehaver af TD-bevis).
Passagerer skal udfylde en af KNIAK udarbejdet ”Tandem-erklæring” som kan hentes på KNIAK's hjemmeside: www.KNIAK.gl under ”Blanketter”

671. Opnåelse:

For at opnå TD-bevis skal man:

– have mindst 10 flyvninger i tandem skærm med instruktør.

– være instruktør 1 eller 2, eller have mindst ParaPro 4.

– have gennemgået et af KNIAK afholdt tandemkursus.

680. Motorbevis:

Motorbeviset er dokumentation for at piloten har opnået den nødvendige viden og erfaring for at kunne bruge hjælpemotor som startmetode.
Beviset giver ret til at flyve med hjælpemotor på egen hånd, uden instruktør. Beviset giver ikke ret til at instruere andre i flyvning med hjælpemotor, med mindre man er C1 eller C2 instruktør.
Se i øvrigt regler for flyvning med hjælpemotor i Del 500 i denne manual.

681. Opnåelse:

For at opnå MO-bevis skal man:

– være indehaver af PARAPRO 3

– være indehaver af VFR-bevis

– have mindst 10 motorflyvetimer