KNIAK.gl

KNIAK - Kalaallit Nunaani Inuit Aarsaartartut Kattuffiat - Inuit paraglider union i Grønland blev dannet i 2016 i sammenarbejde med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Der blev givet en midlertidigt tilladelse til at drive unionen for paraglidere og paraglider klubber.

Jo flere der kommer paraglidere i Grønland er det en naturligt og nødvendigt at lave en paraglider (og hangglider) union som vi selv styrer og administrerer.

Unionen bor i Nuuk og bestyrer 2 klubber i Grønland, som er Tulukkat klubben og Sisimiut klubben.

Sammenlagt er der på nuværende tidspunkt omkring 30 paraglider piloter og elever tilknyttet klubber.